Положення про обробку та захист персональних даних

  • 1. Об`єкт обробки даних: мої особисті дані, включаючи, але не обмежуючись, ім`я, прізвище, дату народження, адресу, номер телефону, адресу електронної пошти та інші дані, які надаються у контексті психологічного та фахового тестування.

  • 2. Мета обробки даних: мої персональні дані будуть оброблятися для здійснення психологічного та фахового тестування з метою оцінки моїх навичок, компетенцій та особистісних рис для можливого співробітництва та працевлаштування.

  • 3. Термін обробки даних: Згода надається на необмежений термін, але може бути відкликана мною в будь-який момент шляхом письмового повідомлення.

  • 4. Способи обробки даних: Мої дані будуть оброблятися автоматизованим шляхом, а також можуть бути оброблені вручну психологами та фахівцями у галузі, які відповідають за проведення тестування.

  • 5. Передача даних третім сторонам: Мої дані можуть бути передані третім сторонам у разі, якщо це необхідно для досягнення мети тестування та співробітництва. При цьому мої дані будуть передані з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних.

  • 6. Захист даних: Зобов`язуюся забезпечити конфіденційність та безпеку моїх персональних даних у відповідності до чинного законодавства.

  • 7. Відмова від обробки даних: Я маю право відмовитися від обробки моїх даних, і в такому випадку мої дані будуть видалені та обробка припиниться.

  • 8. Мої права: Я маю право звертатися до адміністратора моїх даних з питань обробки та захисту моїх персональних даних, а також вправо ознайомлюватися зі збереженими даними та вимагати їх виправлення.